Смърт, за какво разговаряте ти и Бог?

Смърт, колко често разговаряш с Бог?
“Разговарям с Бог постоянно.”

Можеш ли да ми кажеш
за какво разговаряте и двамата?

“Говорим за постиженията си
и
за разочарованията си.
Разказвам на Бог за постиженията си
на земята
и за разочарованията си на Небето.
Бог ми разказва за постиженията Си
на Небето
и разочарованията Си на земята.”

Разбирам.
Благодаря ти, Смърт.
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 8
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.