Смърт, кажи ми защо?

Смърт, кажи ми, моля те,
защо някои хора те обичат,
а някои хора те мразят.
Защо?

“Моите любими ме обичат,
защото изобщо не мисля за тях.
Моите омразници ме мразят,
защото мисля за тях,
когато часът им настъпи.”
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 7
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.