Въпрос: Как мога да получавам повече удовлетворение от непривързаността?

Шри Чинмой: Как получавате силата на непривързаността или светлината на непривързаността? Това е лесно за искрения търсещ, и в същото време, много трудно за неискрените търсещи. Дори за искрените търсещи, докато те съществуват в ограниченото, с ограниченото и за ограниченото, винаги ще има привързаност. Но когато почувстват, че са дошли от Безкрайното, че са в Безкрайното и че са за Безкрайното, тогава не е нужно да плачат за непривързаност. Самата непривързаност тича към тях и те чувстват, че не са нищо друго, а самата непривързаност.

Вие сте привързани към тялото. Какво е тялото? То е ограниченото съзнание, крайното съзнание. В духовния живот използваме термина 'посветен'. Ние сме привързани към крайното, но сме посветени на Безкрайното. Сега бих искал да кажа, че ако сме посветени на Безкрайното, а не привързани към крайното, тогава незабавно получаваме силата на непривързаността. Когато живеем в крайното и искаме да удовлетворим крайното, всичко е привързаност. Но когато искаме да оставаме в Безкрайното и да служим на Безкрайното, тогава всичко става непривързаност. Крайното не се превръща в нещо отделно от Безкрайното. Не. Крайното съзнателно се предава на Безкрайното. Неосветената част от нас трябва да се предаде на просветлената част в нас. Тогава крайното и Безкрайното стават едно. Това е като с моите крака и глава. Те принадлежат на едно тяло. Ако сега краката ми са мръсни и изцапани, тогава какво правя? Отивам и ги измивам. Това е силата на мозъка. В духовния живот също по-висшата част може да просветли по-нисшата част. Безкрайното има способността да просветли крайното. Сега крайното притежава посланието на привързаността. Но от друга страна, това ограничено лесно може да бъде преобразено в Неограничено. Ограниченото е малка капчица. Но когато влезе в обширния океан, тя губи собствената си малка индивидуалност. Така че когато съзнателно и и душевно се посветим на нещо обширно и безкрайно, тогава привързаността неизменно ще бъде заменена с непривързаност.

Преводи на тази страница: Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ sgm 17
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.