Въпрос: Ако осъзнаеш Всевишния и си станал едно с Него, има ли я благодарността в този момент?

Шри Чинмой: Дори ако осъзнаете Най-Висшето Съзнание, благодарността винаги ще присъства. Благодарността е сладост и наслада. Наслада изживяваме, без значение на кое ниво на съзнанието сме. Благодарността е най-голямата наслада на земята и най-голямата наслада на Небето. Когато космичните богове получат нещо от Всевишния, те предлагат наслада и благодарност.

Когато имате наслада и благодарност, в такъв момент достигате Най-Висшето. Само защото сте достигнали Най-Висшето, вие сте щастливи. Ако останете в най-високото ниво, тогава ставате едно с Прозрението и едно с Действителността. Прозрението дава способност на Действителността. Ако в този миг Прозрението дава нещо на Действителността, въпреки че са едно, Действителността естествено ще изпитва благодарност. Когато сте на най-високото ниво, Прозрението и Действителността са едно. Но ако искате да играете космичната Игра и отделите Прозрението от Действителността, тогава, щом сте дали нещо, естествено този, на когото давате, ще изрази благодарност. Но на най-високото ниво този, който дава, и този, който получава, са едно.

Благодарността е и в осъзнаването, и в проявлението. Ако останете в най-високото осъзнаване, ще сте благодарни, и ако останете в проявлението, ще сте благодарни. Благодарността трябва да е постоянна. Дори на най-високото ниво трябва да сте благодарни.

Преводи на тази страница: Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ sgm 26
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.