Въпрос: Каква е разликата между съзнанието и съзнателността?

Шри Чинмой: При съзнателността вие можете да се огледате наоколо – съзнателни сте за друг човек, за стаята, за това как стоите, за това как седите или как говорите. А съзнанието е далеч по-дълбоко и по-обширно. Когато е налице съзнанието, не е нужен предмет или обект. Съзнанието просто съществува. В него индивидуалното се слива и става едно с вселенската Реалност. Няма разделение на индивидуалността, защото Единият е пропит с всичко, което съществува. Съзнанието не е лично качество, а всеобгръщаща космична самоличност.
Преводи на тази страница: Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ sgm 34
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.