Въпрос: Когато чувстваме, че интуитивните ни качества се изострят, ти ли правиш това за нас?

Шри Чинмой: Вашата божественост е тази, която излиза напред. Разбира се, моето единство, моето неразделно единство е с вашата божественост. Аз свалям милост свише, но личното ви усилие ускорява това. Така че бих искал да дам петдесет процента от пълната заслуга на искрения търсещ вътре във вас.
Преводи на тази страница: Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ sgm 37
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.