Въпрос: Бих искал много да работя върху приемането на Божието външно Тяло, света, както и върху приемането на моите противоречия. Как мога да започна да правя това?

Шри Чинмой: Как можете да приемете себе си и как можете да приемете външния свят? Сега, преди да отговорите на този въпрос, се опитайте да отговорите на друг въпрос: „Защо да приемам?“. Тогава задачата ви става по-лесна. Как да приемете? Има много начини, но всички те ще са безплодни, ако не знаете защо да приемете човечеството или себе си.

Първо трябва да приемете себе си, после можете да мислите за приемането на човечеството. Защо трябва да приемете себе си? Трябва да приемете себе си, защото Господ, който е всецяло Любов, всецяло Милост, всецяло Състрадание, всецяло Закрила и всецяло Сила, ви е приел и ви използва като Свой избран инструмент. Той ви е приел – това е основната причина да приемете себе си. Безкрайното е приело крайното и чрез крайното Безкрайното иска да изрази Себе Си. Каква по-голяма причина ви е нужна, за да се почувствате божествено горди? Когато усещате, че Безкрайното ви е приело, за да изрази Себе Си, тогава с най-дълбока радост и гордост сте в състояние да приемете себе си.

Как да приемем външния свят? Ако гледате на света като на нещо около вас или извън вас, тогава той никога не може да бъде вашия свят. Този свят може да бъде ваш свят само когато го видите вътре в себе си, като част от вас. Тогава притежавате света. Ако виждате света като нещо около вас, тогава или светът притежава вас, или чувствате, че съществува зееща пропаст между вас и света. Но ако виждате света вътре в себе си, тогава няма пропаст. Светът е ваш, ваше притежание.

Какво правите с притежанието си? Използвате го. Или го използвате по грешния начин, или по правилния, но имате способността и правото да използвате света вътре във вас, защото той е ваше притежание. Ако той не е ваше притежание, тогава не можете да направите това. А как да приемете света? Първо се опитайте да видите и почувствате света вътре във вас. Когато видите света вътре в себе си, тогава незабавно ще приемете света.

После не очаквайте нищо, докато внасяте външния свят вътре в себе си. Не мислете, че ще направите нещо велико, нещо удивително за света, и не очаквайте нищо от света. Ако очаквате, тогава неизменно ще се разочаровате. Вашето очакване трябва да се уповава на Всевишния. Ако искате да очаквате нещо, тогава трябва да го очаквате от Всевишния в света, но не и директно от света. Ако помолите един човек да ви помогне с нещо по някакъв начин, тогава той ще бъде причина за вашето разочарование. Но ако помолите Всевишния в него и помолите на Всевишния в него за услуга, тогава въпросният човек определено ще ви помогне.

Ако искате да знаете как да приемете света, бих искал да ви кажа: приемете Всевишния в човека и виждайте в него повече съвършенство, отколкото несъвършенство. Съзнателно се опитвайте да виждате повече истина в него, отколкото лъжа. Виждайте положителната му страна, по-светлата му страна. Всяка личност е представител на света. Така че когато се опитвате да внесете света вътре в себе си, не го приемайте като несъвършенство, привързаност, ограничение и смърт. Не, приемете го като нещо, което има безкрайна възможност да направи нещо прекрасно и неповторимо за Всевишния и за вас. По този начин става изключително лесно да внесете външния свят в себе си и да почувствате, че вие сте този, който трябва да се грижи за вътрешния свят, за този свят вътре във вас. Само не позволявайте на света да остава около вас или извън вас.

Как да приемате? Казвам ви, ще можете да приемете света, като промените отношението си към него. Светът е обречен на разочарование, светът пропада, светът е далеч от съвършенството – трябва да изхвърлите тези идеи. Светът носи посланието на Бог, светът непременно ще бъде Царството Небесно. Този свят наистина е Божия избрана земя. Тук Той ще прояви и тук Той ще осъществи Себе Си. Ако гледаме на света с тези представи, тогава ще видим, че лесно ще можем да приемем света.

Преводи на тази страница: Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ sgm 40
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.