Въпрос: Бих искал да опишете за нас Усмивката на Всевишния.

Шри Чинмой: Когато Всевишният е в непроявена форма, Той е просто Лице, но когато е проявен или когато иска да прояви Себе Си, трябва да се усмихне. Той е жив, Той работи, Той е динамичен, Той е деен. Можем да знаем това само когато видим усмивка да изгрява на Лицето Му. Когато говорим за Всевишния, трябва да знаем, че той е и от мъжки, и от женски род. Много трудно бихме разбрали това с нашия човешки ум. В Своята мъжка Форма Той е неподвижен, Той е отвъд проявлението, въпреки че идва в проявлението. А когато идва в проявлението, това става чрез Неговата женска Форма. В индийската ни терминология тази женска Форма се нарича Пракрити, Силата на Природата или Майчиния аспект на Всевишния. Когато Силата на Природата действа във физическия свят, ние виждаме действие в Съществото на Всевишния. А когато това действие се случи, виждаме спонтанна радост навсякъде из проявената Форма на Всевишния. Тази радост изразява себе си най-пълно на Лицето на Всевишния като усмивка. Затова можем да кажем, че Живата Сила или Творческата Сила на Всевишния е Неговата Усмивка. Тази усмивка е самият Дъх на Всемирното Съзнание, както и Дъхът и на Самия Всевишен. Ако няма усмивка, няма и дъх, а ако няма дъх, тогава творението остава непроявено. Така че творението започва да действа в самата Усмивка на Всевишния.
Преводи на тази страница: Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ sgm 42
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.