Въпрос: Бог проявява чрез цялото Си творение. Как можем да разберем Бог чрез само част от Неговото творение?

Шри Чинмой: Нека приемем Бог като обширния океан. Знаете, че океанът е съставен от мънички капки. Милиони, милиарди и трилиони капки създават океана. Ако знаем как да се отъждествим и с обширния океан, и с най-малката капчица, тогава можем да зърнем Бог в ограниченото, както и в безкрайното. Именно по силата на нашето единство с най-малката капчица в океана ние можем да видим и усетим Бог. Ако можем да установим единството си с ограниченото, тогава можем да видим как изглежда безграничното.

Ако искаме да видим Бог в Негово обширно творение, като самото творение, можем да го направим. Но в началото може да е по-лесно да Го отделим от Неговото творение и да се отъждествим само с малка част от цялото творение. Дори в малката част от Божието творение, което сега е видимо за нас, ние забелязваме безкрайно разнообразие. Какво ще направим тогава с цялото Божие творение? Умът ни няма да може изобщо да го обхване. За нашите ограничени човешки умове дори ограничената земна реалност е безкрайна. Ако започнем да разбираме това мъничко ъгълче от Божието обширно творение, можем да кажем, че сме постигнали значителен вътрешен напредък.

Преводи на тази страница: Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ sgm 46
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.