Въпрос: Как ни помага единството?

Шри Чинмой: Когато оставате в най-високо съзнание, напълно отъждествени с мен, тогава по силата на вашето отъждествяване и единство с мен, вие имате всички способности. Но когато връзката е прекъсната и единството не е пълно, по това време вие принадлежите на себе си. Вие запазвате собствената си индивидуалност и характер. Поради тази ограничена индивидуалност и характер, не можете да проявите способността, която е във вас.

На най-високо ниво няма изпитване – реалността в нейната цялост е там. Но когато сте дори едно стъпало под най-висшето, чувствате, че започва някакво изпитание, защото с ограничените способности се опитвате да постигнете неограниченото. Ето защо има един вид изпитване. А когато сте в най-висшето, всичко е безгранично. Приемате най-висшето като ваше собствено, така че няма изпит. Безкрайното остава с Безкрайното. Няма такова нещо като неспособност в най-висшето. То е пълно. В моето най-висше аз съм напълно завършен. Когато съм изцяло в самото Най-Висше, тогава Вечността, Безкраят и Безсмъртието не са смътни понятия – те са реалност, пълна реалност.

Преводи на тази страница: Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ sgm 7
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.