16.

Осланянето на Бог
е
съвършеното плуване
на лодката на моя живот.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sjs 16
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.