2.

Послушанието
е единствената лична карта
от която се нуждаем, за да
влезем в Дома-Сърце на Бог.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sjs 2
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.