39.

Самият Бог
отглежда
градините с мечтите на нашите сърца.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sjs 39
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.