40.

Живот-безсебичност
ти притежаваш,
защото сърце-единство с Бог
ти си.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sjs 40
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.