41.

Всеки ум има да каже
нещо ново.
Всяко сърце има да даде
нещо ново.
Всеки живот има нещо ново,
в което да се превърне.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sjs 41
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.