Денят на татковата смърт

В деня, в който почина, татко каза на брат ми: „Дайте ми всичко, което искате да ям“. От доста време той не беше ял и всички бяха много загрижени за него. Но в деня, в който напусна тялото, той ги накара да му донесат да яде каквото те искат.

Един от най-близките приятели на татко беше Говинда Дас. В деня, в който почина, баща ми каза: „Аз си тръгвам. Той ще ме последва много скоро“. Предсказанието му се оказа вярно. Няколко дни по-късно Говинда Дас също напусна тялото.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ skg 23
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.