Желанието на баща ми

Когато говоря с някого на външен план, в същото време на вътрешен план аз говоря с толкова много хора. Веднъж, след като се скарах на някои от учениците си, и майка ми, и баща ми дойдоха при мен от света на душите. Майка ми каза: „Да, ти си техният истински баща. От една страна ти им показваш топлота и любов, но от друга страна си доста строг с тях“.

Моят физически баща идва при мен рядко, само при много важни обстоятелства. Майка ми идва при всеки случай – за най-малкото нещо. Ако ме боли зъб или имам висока температура, тя ще дойде. Тя има много свободен достъп. Независимо в какво настроение съм, тя идва. Идва с добри новини, с лоши новини, с тъжни новини, с всякакви новини – просто да си побъбрим. Тя ще дойде Бог знае колко пъти – седемдесет или сто пъти в годината, може и повече. Но баща ми идва в много редки случаи – може би пет-шест пъти годишно. В такива моменти той застава пред мен целият изпълнен със състрадание и загриженост.

Един ден през октомври 1973 г. той дойде, за да говори с мен. Когато баща ми идва, той се появява такъв, какъвто го помня, въпреки че душата може да приеме всякаква форма. Когато дойде в този случай, той ми каза, че няма да е удовлетворен, ако остана само с двеста написани книги. Искаше от мен да напиша хиляда книги! Казах: „Нима съм осъден да остана на земята толкова дълго?“. Баща ми много се смя. Той много добре знае колко години ще остана на земята.

От тези хиляда книги, каза той, може би само трийсет не трябва да са духовни в строгия смисъл на думата. Можете ли да си представите, та той изключи само трийсет! В тази категория са книгите ми с анекдоти и няколко други.

Хиляда книги: желанието на един баща, мечтата на един баща! Той каза, че трябва да напиша хиляда книги, просто защото имам способността да го направя. Той не ми каза с думи колко години ще ми отнеме това, но интуитивно ми предаде посланието. Той е сто процента сигурен, че ще мога да го направя.

Аз съм готов да приема това предизвикателство. Може да си помислите, че ще ми е невъзможно да изпълня желанието на баща си, но трябва да знаете, че имам друг баща, Всевишен Баща, моят истински Баща, моят единствен Баща. Има ли нещо невъзможно за Него да извърши във и чрез мен? Сега, за моя най-голяма изненада, аз почти съм изпълнил желанието на баща си. Изминах дълъг път: над 861 книги от моя страна.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ skg 27
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.