Гордостта на един баща

Една седмица преди стогодишнината от раждането на баща ми аз изнесох концерт в Карнеги Хол. Веднага след представлението видях Шри Кришна, Шива, родителите си и други роднини да стоят на сцената. Всички бяха толкова щастливи, възторжени и развълнувани. Виждах ги не само с третото око, но дори и с физическите си очи.

Баща ми беше много щастлив от това, че празнуваме сто години от раждането му. Той е много доволен и много се гордее с най-малкия си син и неговите ученици.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ skg 28
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.