36. Мъмренето не е здравословно изживяване

Моят ум Ти казва, Господи,
да ме мъмриш поверително,
ако наистина трябва да го правиш.
Ненужно е да Ти казвам, Господи,
че мъмренето не е здравословно изживяване –
нито за този, който мъмри,
нито за този, когото мъмрят.
Шри Чинмой, Песента на тишината, Шри Чинмой Център, 1975
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sls 36
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.