49. Нуждая се от тишина

От земната тишина се нуждая,
за да зърна вътрешния човек в мен.
От Небесната тишина се нуждая,
за да обичам вътрешния човек в мен.
От Божията тишина се нуждая,
за да се превърна във вътрешния човек в мен.
Шри Чинмой, Песента на тишината, Шри Чинмой Център, 1975
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sls 49
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.