53.

Утринните звезди ми обещават да ме благословят с преобразяващите цветове на моя живот.
Шри Чинмой, Слънце, луна, звезди, Шри Чинмой Център, 1995
Преводи на тази страница: Italian , Slovak , Czech
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ sms 53
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.