7.

Когато се моля и медитирам, аз виждам себенадминаващото се слънце в небето на моето сърце.
Шри Чинмой, Слънце, луна, звезди, Шри Чинмой Център, 1995
Преводи на тази страница: Italian , Slovak , Czech
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ sms 7
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.