39.

Науката е възхвалата и
задоволството на ума.
Природата е обичта
и удовлетворението на сърцето.
Шри Чинмой, Наука и природа, Шри Чинмой Център,
Преводи на тази страница: Japanese
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sn 39
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.