Преди да медитирам

Мой Всевишни Господи,
преди да медитирам върху Теб,
за да разрушиш моя непристоен, неустремен
и небожествен мисловен свят,
мога ли да медитирам върху Теб,
за да ме дариш с чист, напредничав
и обещаващ мисловен свят,
мога ли?

Мой Всевишни Господи,
преди да медитирам върху Теб,
за да ме дариш с чист, напредничав
и обещаващ мисловен свят,
мога ли да медитирам върху Теб,
за да успокоиш напълно моя мисловен свят,
мога ли?

Мой Всевишни Господи,
преди да медитирам върху Теб,
за да успокоиш напълно моя мисловен свят,
мога ли да медитирам върху Теб,
за да ме дариш
поради безграничната Си Щедрост
с непоколебим волеви свят,
мога ли?

Мой Всевишни Господи,
преди да медитирам върху Теб,
за да ме дариш с непоколебим волеви свят,
мога ли да медитирам върху Теб,
за да ме благословиш богато
с неподправен, безрезервен
и безусловно предаден свят,
мога ли?
Шри Чинмой, Търсещият е певец, Шри Чинмой Център, 1987
Преводи на тази страница: Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ssn 8
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.