Търсещият е певец

от
Издадена за първи път от Шри Чинмой Център през 1987. Публикувана на srichinmoylibrary.com с позволението на Шри Чинмой.

Съдържание

Част I — Беседи и молитви

Part II – Въпроси и отговори

Преводи на тази страница: Czech
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ssn
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.