Въпрос: Всички души ли дават същото в същината си обещание, когато излязат на земната арена?

Шри Чинмой: Не! Преди да излезе на земната сцена, всяка душа дава специално обещание и тя трябва да осъществи това обещание по особен начин, преди да напусне света.
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ssp 3
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.