Въпрос: Има ли определена духовна дисциплина, която да прилагаме, за да напредваме на рождения си ден?

Шри Чинмой: На този ден само предлагайте благодарност всяка секунда, всяка минута, всеки час. Ако не можете да го правите всяка минута, тогава всеки час се старайте да предлагате благодарност на Всевишния. Сутринта, само веднъж си помислете за средата, в която сте израснали, за училището, за колежа и т.н. и си представете какво бихте станали иначе. Ако бяхте насочили лодката на живота си по начина, по който училищните ви приятели, които не са били духовни, са го направили, тогава щяхте ли да сте щастливи? Не. Дори ако напредвате много бавно в настоящия момент, вие ще сте толкова благодарни на Бог, че все още сте в лодката и пътувате в правилната посока. Целта ви е предопределена. Повечето от предишните ви приятели са поели по друг път, по пътя на желанията. Желанието е път на зигзаг. Върви насам-натам.

Ако можете да предлагате благодарност всеки час, тогава автоматично Бог ще ускори напредъка ви. Рожденият ден е предназначен за благодарност. Душата ви дойде на този свят да извърши нещо наистина велико и добро за човечеството. Бог ви е дал тази възможност и сега я използвате правилно. Именно защото Бог ви е дал възможността, както и способността да изпълните Неговата Мечта във и чрез живота си на стремеж и посветеност, вашето благодарно сърце трябва да излезе напред. Обикновено на физическо ниво човешките същества забравят това, което са получили от Бог – толкова много Обич, Благословии, Любов и Състрадание. Ще усетите резултата само когато се огледате наоколо. Не че всеки час ще мислите за злощастните си приятели, не. Само веднъж – рано сутринта – ще предложите благодарността си, когато видите какво щяхте да правите, ако не бяхте приели духовния живот. Трябва да видите собствения си вътрешен напредък, собствената си вътрешна любов, вътрешна будност и вътрешно пробуждане. Благодарността незабавно ще дойде, когато се сравните с другите, които не водят духовен живот.

Благодарността идва или като сравнявате живота си сега с това, което щяхте да станете, ако не бяхте приели духовния живот, или като сте съзнателни за Единия, който ви е дал способността да продължите да водите духовен живот. Има милиони и милиони хора на земята, които не са съзнателни за Бог, които не вярват в Бог, докато вие сте напълно съзнателни за Божието съществуване. Сега целта ви е да осъзнаете Бог и да Го проявите тук на земята. Вие сте съзнателни за целта си – вие сте пробудени. За тези неща, ако можете да поднасяте благодарност всеки час, тогава това определено ще ускори вътрешния ви напредък.

Има много, много неща, които сте направили, които са добри, и за това трябва да предложите благодарност. Отново, има много, много лоши неща, които не сте направили. За това също трябва да предложите благодарност. Просто погледнете настоящето си съзнание. Вие сте на един определен клон на дървото на живота. Може и да не се катерите много бързо, но все пак сте на клона. За вас съществува огромна възможност да се изкачите нагоре. Тук също можете да предложите благодарност. Можете да предложите благодарност на Бог по толкова много начини. За търсещия рожденият ден е предопределен за предлагане на неспирна благодарност, за да може Бог да бъде по-доволен и за да може да използва търсещия по-уверено и гордо.

Преводи на тази страница: Russian , Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ssp 42
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.