Въпрос: Защо Бог избира определена дата за някого, на която да се роди?

Шри Чинмой: Бог избира определен ден, защото чувства, че това е датата, която е най-подходяща за определената душа.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ssp 67
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.