Въпрос: Имаме ли някаква особена връзка с другите ученици, които са родени на рождения ни ден?

Шри Чинмой: Имам ученици, които са родени на една и съща дата, които нямат определена близост един с друг. Може и да няма никаква особена връзка.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ssp 90
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.