Въпрос: Какво е значението на брачната церемония и какъв е нейният вътрешен смисъл?

Шри Чинмой: Външното значение на брачната церемония е да споделим радостта с другите — с любимите хора и доброжелателите. Вътрешното значение е да убедим външния ум, че тук, на земята, където разделението цари върховно, единството също може да играе своята роля.
Преводи на тази страница: Slovak , Czech , German
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ tds 15
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.