Въпрос: Каква е отговорността на родителите за официалното образование на децата им?

Шри Чинмой: Родителите трябва да поемат пълна отговорност за официалното образование на децата си. Те трябва да изпратят децата на училище. Те трябва да отделят правилно внимание на уроците на децата си, на външното им поведение и на вътрешния им растеж. Децата не трябва да се оставят сами. Всеки миг родителите трябва да проявяват значителен интерес към благосъстоянието на децата. В годините на оформяне на характера родителите трябва да играят изключително значима роля. Децата са като малки фиданки или растения. Те трябва да бъдат подслонени и да се полагат подходящи грижи от родителя, докато не пораснат в големи и силни дървета.
Преводи на тази страница: Italian , Slovak , Czech , German
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ tds 37
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.