Въпрос: Смятате ли, че ако един родител е самотен, това засяга децата и ако да, как?

Шри Чинмой: Много често наличието само на един родител засяга децата. Децата искат да имат и баща, и майка. Едва тогава те чувстват, че семейството е пълноценно. Но отново, виждали сме в стотици случаи, че един родител е в състояние да покаже на децата обичта и любовта както на бащата, така и на майката. Ако бащата не е жив, естествено се очаква майката да предложи и е длъжна да предложи и бащината любов. И ако майката не е жива, бащата трябва да играе ролята на майката. Но ако един родител не може да играе ролята на двамата родители, това естествено засяга децата.
Преводи на тази страница: Italian , Slovak , Czech , German
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ tds 39
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.