Въпрос: Гуру, струва ми се, че почти нищо не правя. Не медитирам толкова, колкото трябва. Не правя нищо правилно и въпреки това ти си толкова мил с мен.

Шри Чинмой: Умишлено не си враждебна към мен, към мисията ми, към проявлението ми. Моят неотменен дълг е да помагам на онези, които преднамерено не са враждебни към мен, стига да останат в лодката ми. Отново има някои, които преднамерено са враждебни, но само защото все още са с мен, чувствам вътрешното задължение да помагам дори на тях. Това е все едно да имаш домашен любимец, който трябва да храниш и за когото да се грижиш. Това животинче може да те ритне или да те ухапе, но какво можеш да направиш? Докато отглеждаш животинчето, трябва да се грижиш за него. Ако то е много кротко и послушно, собственикът няма нищо против да се грижи за него, дори и да не върши никаква работа или да му помага по никакъв начин. Собственикът няма нищо против, докато животинчето не действа като разрушителна сила.

В твоя случай този проблем изобщо не възниква. Ти не си разрушителна или непослушна. В твоя случай само приятелството ти с невежеството те забавя. Когато това приятелство си отиде, тогава ще влезеш в душата.

Има три вида ученици. Единият вид се молят на Всевишния, за да ме зарадват или за да зарадват Всевишния в мен всеки миг по собствения Начин на Всевишния. Другият вид се молят или медитира, за да зарадват Всевишния в мен петдесет процента от времето, а другите петдесет процента от времето очакват Всевишният в мен да ги радва по техен собствен начин. Третата категория се моли на Всевишния само за да ги радва сто процента от времето по техен собствен начин.

Сега избери категорията, към която искаш да принадлежиш. Виж дали можеш да кажеш: „Опитвам се по свой собствен начин да бъда в първата категория, да стана първокласен ученик на Всевишния, да Го радвам през цялото време по Негов собствен Начин. Това е моята молитва. „Ако не можеш да го кажеш, научи се да го казваш. Всеки трябва да се опитва да радва Всевишния по Негов собствен Начин. Тогава всички ще станете първокласни ученици.

Преводи на тази страница: Italian , Slovak , German
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ tds 47
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.