25.

Дървото на живота има неизменно място в себедаващото сърце.
Шри Чинмой, Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997