46.

Душата-птица пее своите песни на вечността, кацнала на дървото на живота.
Шри Чинмой, Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997