49.

Дървото на живота състрадателно ни учи да призоваваме напредъка и никога не ни учи на опиянение от успеха.
Шри Чинмой, Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997