60.

Дървото на живота въплъщава благоуханното сърце на Майката Земя.
Шри Чинмой, Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997