66.

Дървото на живота себедаващо пее и танцува с красотата на звездите на чистотата, за да освети моето сърце-небе.
Шри Чинмой, Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997