1. Обединение и единство

Щастливото обединение царува,
когато светлината на красотата
и насладата на дълга
се срещнат заедно.

Щастливо единство царува,
когато плачът на земята
и усмивката на Небето
се изгубят един в друг.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.