20. Стремеж

Вчера
това, което ние наричахме стремеж,
днес
наричаме осъзнаване.

А утре
ще наречем същото това нещо
удовлетворение на Бог
в
Божието проявление.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 20
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.