22. Сигурност

Остани в сърцето винаги
душевно и безусловно.

Тогава сигурността на душата
ще стане
твой постоянен и вечен Приятел.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 22
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.