34. Победа

Животинската победа
се крие в пълното разрушение.
Човешката победа
се крие в огромното колебание
или
пълното подозрение.
Божествената победа
се крие в постоянното и съзнателно
себеразширяване и Божие проявление
във вечно стремящото се сърце на търсещия.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 34
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.