7. Състрадание

Запиши колко неща искаш.

Медитирай на това от колко неща се нуждаеш.

Когато ги запишеш,
ти ще видиш,
че искаш безброй неща.

Когато медитираш,
ти ще забележиш,
че се нуждаеш само от едно нещо
и това е Бог Състраданието,
Бог вечното Състрадание.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 7
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.