9. Бъдещето на света

Твоят живот на съвършенство
е бъдещето на света.

Твоят живот на удовлетворение
е бъдещето на света.

Твоят живот на безусловно предаване
е бъдещето на света.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 9
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.