Божествената Милост

Бог е Всезнаещ, Всемогъщ и Вездесъщ. Той притежава различни сили, но Неговата най-голяма, непреклонна Сила е Милостта му. В мига, в който Бог насочи Своята Милост към някой човек, той дава на този търсещ самия си Жив Дъх, защото Бог и Божията Милост не могат никога да бъдат разделени. Ако можем, когато мислим за Бог, да усещаме, че се обръщаме към Него чрез Милостта му, то ще Го приемаме пълноценно.

Божествената Милост непрестанно се излива върху нас. Искрено стремящите се съзнават тази Божествена Милост, но хората, които не се стремят, държат вратите на сърцата си винаги затворени. Ако почувстваме, че Бог е Милост, то ние ще видим, че Неговите безпределни качества – Мир, Светлина и Блаженство – вече навлизат в нас, текат неспирно във и през нас и стават неделима част от вътрешния и външния ни живот. Трябва само да позволим на потока от Милост да ни носи към Източника, който е Бог.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ vgd 29
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.