Молим се и медитираме2

Молим се и медитираме.

Молим се за нашата защита. Медитираме върху Съвършенството на Бог.

Молим се, за да станем божествено велики и върховно добри. Медитираме, за да осъзнаем кои сме вечно.

Молим се, за да можем да виждаме красотата и божествеността на по-висшите светове. Медитираме, за да можем да получаваме покани от вътрешните светове.

Когато се молим, нашият Баща-Приятел любящо ни храни. Когато медитираме, ние душевно храним нашия Баща-Приятел.

Когато се молим, самият ни чист глад е нашият поразителен успех. Когато медитираме, самото ни сигурно удовлетворение е нашият просветляващ напредък.

Нашата душевна молитва ни прави избрани инструменти на нашия Господ. Нашата ползотворна медитация ни прави Гласа на Прозрението на нашия Господ.

Молитвата-плач на нашето сърце служи на божественото в нас. Медитацията-усмивка на нашия живот събужда и просветлява човека в нас.


WNY 2. НЙЩУ в Олбани, Олбани, Ню Йорк — 4 март 1978 г., 14:00 ч.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ wny 2
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.