100.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога ясно да видя,
че Божията Воля
не след дълго ще
улови всичко мое.
Преводи на тази страница: German , Spanish
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ yic 100
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.