53.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да успея там,
където никой друг
не се е осмелявал да опита.
Преводи на тази страница: German , Spanish
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ yic 53
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.