Част I — Стихотворения

1. Ти и аз сме Бог

На твоята искреност казвам:
аз познавам Бог.

На твоята чистота казвам:
аз притежавам Бог.

На твоята божественост казвам:
аз съм Бог.

На твоето единство-предаване казвам:
ти и аз сме Богът на Вечността,
Господът на на Безкрая
и
Водачът Всевишен на Безсмъртието.
Шри Чинмой, Ти и аз сме Бог, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ yig 1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.