13. Моят живот

Моят звучен живот изисква.
Моят тих живот очаква.
Моят устремен живот приема и отхвърля.
Шри Чинмой, Ти и аз сме Бог, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ yig 13
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.